Ý tưởng khoa học công nghệ

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Nam Định
Quy mô nhân sự: 
Fanpage ý tưởng khoa học công nghệ của tôi
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-technology-khoa-h%E1%BB%8Dc-scientific-l%C3%A0-%C3%BD-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-my-idea-721918157883221/
Zalo ý tưởng 0357472978