Vpbank Amc - Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng Tmcp Việt Nam Thịnh Vượng

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Toà Nhà Acm, Tầng 1 & 2 - Số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Website:  https://www.facebook.com/VPBankAMC.Tuyendung
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK AMC) là một trong những Công ty thành viên của Ngân hàng Việt nam Thịnh vương - VPBANK - Ngân hàng năng động hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm chú trọng đầu tư vào tài sản lớn nhất của công ty là con người, công ty chúng tôi đầu tư vào xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện đi đôi với chính sách đãi ngộ và thu hút đặc biệt. Theo yêu cầu công việc, định biên nhân sự của Công ty liên tục được phê duyệt điều chỉnh tăng để đáp ứng kế hoạch được giao. Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên xuất sắc để bổ sung vào đội ngũ CBNV nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.