Vien Phat trien Cong nghe Moi truong va Tai nguyen nuoc Phu My

Viện Phát triển Công nghệ Môi trường và Tài nguyên nước Phú Mỹ

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  96 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú Tp Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Viện Phát triển Công nghệ Môi trường và Tài nguyên nước Phú Mỹ