Việc làm tại Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH Seoul Print Vina

NV Thiết Kế Đồ Họa

Công ty TNHH Seoul Print Vina
7-10 triệu
Vĩnh Phúc
31/05/2021
Cong ty TNHH Seoul Print Vina

Quản Lý Sản Xuất

Công ty TNHH Seoul Print Vina
12-15 triệu
Vĩnh Phúc
31/05/2021
Cong ty TNHH Seoul Print Vina

Quản Lý Chất Lượng QA

Công ty TNHH Seoul Print Vina
7-10 triệu
Vĩnh Phúc
31/05/2021
Cong ty TNHH Seoul Print Vina

Thợ Điện

Công ty TNHH Seoul Print Vina
7-10 triệu
Vĩnh Phúc
31/05/2021
Cong ty TNHH Seoul Print Vina

Tổ Trưởng

Công ty TNHH Seoul Print Vina
10-12 triệu
Vĩnh Phúc
31/05/2021
  • Trang 1 / 3

Việc làm ngành tại Vĩnh Phúc