Việc làm tại Vĩnh Long

Cong Ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Dma

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đma
15-20 triệu
Hồ Chí Minh, ...
29/05/2021
Cong Ty TNHH Eland Engineering & Construction Viet Nam

Kỹ Sư Điện

Công Ty TNHH Eland Engineering & Construction Việt Nam
12-15 triệu
Hồ Chí Minh, ...
31/05/2021
Cong Ty TNHH Eland Engineering & Construction Viet Nam

Giám Sát Xây Dựng

Công Ty TNHH Eland Engineering & Construction Việt Nam
12-15 triệu
Hồ Chí Minh, ...
31/05/2021
Cong Ty TNHH Eland Engineering & Construction Viet Nam

MEP Site Engineer

Công Ty TNHH Eland Engineering & Construction Việt Nam
10-12 triệu
Hồ Chí Minh, ...
05/06/2021
CONG TY BAO VE NDS CAN THO

Nhân Viên Bảo Vệ Ngân Hàng

CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ
5-7 triệu
Cần Thơ, ...
30/12/2021
CONG TY BAO VE NDS CAN THO

Cán Bộ Quản Lý

CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ
7-10 triệu
Cần Thơ, ...
30/12/2021
CONG TY BAO VE NDS CAN THO

Nhân Viên Bảo Vệ (Fulltime - Parttime)

CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ
5-7 triệu
Hậu Giang, ...
30/12/2021
  • Trang 1 / 2

Việc làm ngành tại Vĩnh Long