VIỆC LÀM NGÀNH Khu chế xuất/Khu công nghiệp

Việc làm Ngành

7-10 triệu
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng
28/02/2019
7-10 triệu
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Hậu Giang, Bình Dương
28/02/2019
5-7 triệu
Bình Dương
28/02/2019
10-12 triệu
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Quảng Trị
28/02/2019
  • Trang 1 / 3
Việc làm theo ngành nghề