Việc làm tại Hưng Yên

Cong Ty CP Tap Doan Thanh Long

Công Nhân Vận Hành Máy CNC

Công Ty CP Tập Đoàn Thành Long
7-10 triệu
Hưng Yên, ...
07/12/2020
Cong Ty CP Tap Doan Thanh Long

Phó Quản Đốc

Công Ty CP Tập Đoàn Thành Long
15-20 triệu
Hưng Yên, ...
07/12/2020
Cong Ty CP Tap Doan Thanh Long

Giám Đốc Nhà Máy Mạ Kẽm

Công Ty CP Tập Đoàn Thành Long
30-40 triệu
Hưng Yên, ...
07/12/2020
Cong Ty CP Tap Doan Thanh Long

Nhân Viên Hóa Chất

Công Ty CP Tập Đoàn Thành Long
12-15 triệu
Hưng Yên, ...
07/12/2020
Cong Ty CP Tap Doan Thanh Long

Nhân Viên Dự Toán Tại Hưng Yên

Công Ty CP Tập Đoàn Thành Long
10-12 triệu
Hưng Yên, ...
07/12/2020
  • Trang 1 / 4

Việc làm ngành tại Hưng Yên