Việc làm tại Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan In Hong Ha

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần In Hồng Hà
20-25 triệu
Hà Nội, ...
30/11/2021
CONG TY TNHH NHUA HAN MY

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH NHỰA HÂN MỸ
15-20 triệu
Bắc Ninh
31/10/2021
Cong Ty Co Phan Diligo Holdings

Chuyên Viên R&D

Công Ty Cổ Phần Diligo Holdings
10-12 triệu
Bắc Ninh
04/11/2021
Cong Ty Co Phan Diligo Holdings

Thủ Kho Thành Phẩm

Công Ty Cổ Phần Diligo Holdings
10-12 triệu
Bắc Ninh
05/11/2021
Cong Ty TNHH Quoc Te Sky Elegance

Nhân Viên Thợ Hàn Cơ Khí

Công Ty TNHH Quốc Tế Sky Elegance
10-12 triệu
Bắc Ninh, ...
30/11/2021
  • Trang 1 / 3

Việc làm ngành tại Bắc Ninh