Việc làm tại Bắc Giang

Cong ty TNHH Toyota Bac Ninh

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung

Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh
7-10 triệu
Bắc Ninh, ...
28/02/2019
Cong ty co phan Toyota Bac Giang

Kỹ Thuật Viên Gò, Sơn

Công ty cổ phần Toyota Bắc Giang
10-12 triệu
Bắc Giang, ...
31/03/2019
Cong ty CP Sunpla

Công Nhân Sản Xuất

Công ty CP Sunpla
5-7 triệu
Bắc Giang
31/01/2019
Cong Ty TNHH Dien Tu Sung Jin Viet Nam

Quản Lý Kho

Công Ty TNHH Điện Tử Sung Jin Việt Nam
7-10 triệu
Bắc Giang
28/02/2019
Cong ty TNHH Bao Bi E-Pac Viet Nam

Trưởng Phòng Tài Vụ

Công ty TNHH Bao Bì E-Pac Việt Nam
15-20 triệu
Bắc Giang
01/03/2019
  • Trang 1 / 5

Việc làm ngành tại Bắc Giang