Việc làm tại Bắc Giang

Cong ty TNHH Dau tu H & K

Quản Lý Đơn Hàng May Mặc-Bắc Giang

Công ty TNHH Đầu tư H & K
15-20 triệu
Hưng Yên, ...
30/11/2019
Cong ty TNHH Dau tu H & K

Quản Lý Đơn Hàng May Mặc -Hưng Yên

Công ty TNHH Đầu tư H & K
15-20 triệu
Hưng Yên, ...
30/11/2019
Cong ty TNHH Dau tu H & K

Merchandiser- Lương Trên 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư H & K
15-20 triệu
Hưng Yên, ...
30/11/2019
Cong ty TNHH Dau tu H & K

Quản Lý Đơn Hàng May Mặc

Công ty TNHH Đầu tư H & K
15-20 triệu
Bắc Giang, ...
30/11/2019
  • Trang 1 / 5

Việc làm ngành tại Bắc Giang