Việc làm tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Cong Ty TNHH Hillstone Japan

Kỹ Sư Trưởng Giám Sát Công Trình

Công Ty TNHH Hillstone Japan
15-20 triệu
Bà Rịa-Vũng Tàu
30/05/2019
Cong ty TNHH TM va LD PCCC Tan Lap

Kỹ Sư Điện

Công ty TNHH TM và LĐ PCCC Tân Lập
10-12 triệu
Bà Rịa-Vũng Tàu
16/06/2019
Cong Ty TNHH Dich Vu Bao Ve Yuki Sepre 24

Nhân Viên Bảo Vệ Kho, Nhà Máy

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24
7-10 triệu
Hồ Chí Minh, ...
20/06/2019
Cong Ty TNHH Dich Vu Bao Ve Yuki Sepre 24

Giám Sat Rạp Chiếu Phim Galaxy

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24
10-12 triệu
Hồ Chí Minh, ...
20/06/2019
Cong Ty TNHH Dich Vu Bao Ve Yuki Sepre 24

Lao Động Phổ Thông - Bảo Vệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24
10-12 triệu
Hồ Chí Minh, ...
20/06/2019
Cong Ty TNHH Dich Vu Bao Ve Yuki Sepre 24

Lao Động Phổ Thông Bảo Vệ .

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24
10-12 triệu
Hồ Chí Minh, ...
20/06/2019
Cong ty TNHH TM va LD PCCC Tan Lap

Công Nhân Bảo Trì Điện

Công ty TNHH TM và LĐ PCCC Tân Lập
5-7 triệu
Bà Rịa-Vũng Tàu
16/06/2019
Cong ty TNHH TM va LD PCCC Tan Lap

Kỹ Sư Cơ Khí

Công ty TNHH TM và LĐ PCCC Tân Lập
10-12 triệu
Bà Rịa-Vũng Tàu
17/06/2019
  • Trang 1 / 7

Việc làm ngành tại Bà Rịa-Vũng Tàu