[Quận 3] Academic Coordinator (Nhân Viên Học Vụ)

Lượt xem: 2,546 | Mã: NTD1358457
Ngày làm mới: 01/04/2020
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2020


Mô tả công việc
- Support foreign teachers in class by providing assistance in matters such as class management, giving extra help to students, providing extra support for teachers during class activities, ETC.
- Closely monitor the students’ class attendance and learning progress as well as any class incidents and report to direct managers.
- Get in contact with parents as needed or as requested by teachers/managers to discuss students’ learning and behaviour or other matters that require parents’ attention.
- Answer queries from parents, if relevant to your assigned classes, in the best interest of both students and the company.
- Organise progress tests, parent-teacher meetings and attend meetings, events as requested
- Other related tasks assigned by the managers.
- Detailed job descriptions and responsibilities will be discussed during the interview.
-------
- Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong lớp bằng cách hỗ trợ trong các vấn đề như quản lý lớp học, hỗ trợ thêm cho sinh viên, hỗ trợ thêm cho giáo viên trong các hoạt động của lớp học, v.v.
- Theo dõi chặt chẽ việc đi học của học sinh và tiến bộ học tập cũng như bất kỳ sự cố lớp nào và báo cáo cho người quản lý trực tiếp.
- Liên lạc với phụ huynh khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của giáo viên / người quản lý để thảo luận về học tập và hành vi của học sinh hoặc các vấn đề khác đòi hỏi sự chú ý của phụ huynh.
- Trả lời các câu hỏi từ phụ huynh, nếu có liên quan đến các lớp học được chỉ định của bạn, vì lợi ích tốt nhất của cả sinh viên và công ty.
- Tổ chức các bài kiểm tra tiến độ, các cuộc họp phụ huynh-giáo viên và tham dự các cuộc họp, các sự kiện theo yêu cầu
- Các nhiệm vụ khác có liên quan do người quản lý giao.
- Mô tả chi tiết về công việc và trách nhiệm sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.
Yêu cầu công việc
- Experienced in teaching English and working with foreigners.
- Years of experience: 0 - 1 year.
- College, Bachelor degree or any relevant certificates in English, preferred in pedagogy.
- Good communication skills.
- Patient, enthusiastic; able to work independently and in team.
---------
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và làm việc với người nước ngoài.
- Số năm kinh nghiệm: 0 - 1 năm.
- Cao đẳng, Cử nhân hoặc bất kỳ chứng chỉ nào có liên quan bằng tiếng Anh, ưa thích trong phương pháp sư phạm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Nhiệt tình; có thể làm việc độc lập và theo nhóm.
Quyền lợi
- Competitive salary
- Opportunity to work in an exciting environment
- Free lunch
- Taxi support
- Salary from 6 mil to 8 mil
--------
- Lương cạnh tranh
- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động thân thiện
- Ăn trưa miễn phí
- Hỗ trợ chi phí tiền taxi
- Mức lương: 6.000.000đ - 8.000.000đ
Thông tin liên hệ
  • Người liên hệ: Ms. Bích Trâm
  • Địa chỉ liên hệ: Tòa Nhà Itaxa, 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM
Hình thức nộp hồ sơ
Bấm vào nút  NỘP HỒ SƠ  để ứng tuyển

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư Emg

Trụ sở: Tầng 8, Tòa Nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh, Vn
Quy mô nhân sự: Trên 300 người