Legal Specialist - Chuyên Viên Pháp Lý

Lượt xem: 2,107 | Mã: NTD1468100
Ngày làm mới: 27/04/2022
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022


Mô tả công việc
- Support the Company's departments to resolve customer complaints in the Company's business activities;
- Advising on issues related to legal activities for the Company's units/departments;
- Participate in drafting contracts, documents, transaction records. Controlling the legality of documents and contracts issued and signed by the Company;
- Contact and deal with external individuals and agencies to solve the work assigned by the Board of Directors. Participating in legal proceedings as assigned by the Board of Directors of the company to ensure the interests of the Company;
- Advising the Board of Directors and the Board of Directors on legal issues related to the Company's business activities;
- Drafting meeting invitation notices, meeting minutes, decisions and resolutions of the Board of Directors on issues of the Company;
- Updating and researching new laws, regulations, decrees and circulars that affect and affect the law related to the Company's business;
- Together with the Company's departments, participate in the negotiation process, meet with partners and functional departments in editing, negotiating contracts;
- Carry out legal work and procedures related to the establishment and change of business licenses of the whole Company;
- Manage and keep legal documents and related works of the Company.
- Be responsible for the legal and legal aspects of the Company;
- Ensure that all procedures and operating procedures of the Company are legal;
- Prepare legal documents of the Company; Check, edit and complete legal documents, issued documents, transaction documents to ensure compliance with the provisions of law. enterprises, labor law, and other regulations of the State;
- Monitor and report to the General Director on the regular developments in the Company's operations in accordance with the internal management regulations;
- Other tasks as assigned and directed by the General Director.
_____________________________________________________________________________
- Hỗ trợ các bộ phận của Công ty phòng/ban giải quyết khiếu nại của khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động pháp lý liên quan cho các đơn vị bộ phận của Công ty/phòng /ban;
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
- Liên hệ, giao dịch với các cá nhân, cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Ban Tổng Giám Đốc phân công. Tham gia tố tụng theo sự phân công của Ban Tổng Giám Đốc công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Soạn thảo các thông báo mời họp, biên bản họp, quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề của Công ty;
- Cập nhật và nghiên cứu những quy định pháp luật điều luật, nghị định, thông tư ban hành mới ảnh hưởng, đến pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Cùng với các bộ phận của Công ty, tham gia quá trình thương lượng, gặp gỡ các đối tác cùng với các phòng ban chức năng trong việc chỉnh sửa, thương lượng, đàm phán hợp đồng;
- Thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, thay đổi giấy phép kinh doanh của toàn Công ty;
- Quản lý, lưu giữ các hồ sơ pháp lý tố tụng và các Công việc liên quan của Công ty;
- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty;
- Đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của Công ty hợp pháp;
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty; Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;
- Theo dõi và báo cáo cho Tổng Giám Đốc về diễn biến thường lệ trong hoạt động của Công ty theo đúng quy chế quản lý nội bộ;
- Các công việc khác theo sự phân công, điều động của Tổng Giám Đốc.
Yêu cầu công việc
- University of Law graduation.
- Having lawyer certificate is an advantage.
- Knowledge of Enterprise Law and Labor Law.
- Experience in working with the Court and participating in litigation.
- Negotiation, eloquence and problem-solving skills.
- Good communication skill.
- Ability to synthesize, analyze and evaluate information.
- Reasoning skills.
- Have a sense of responsibility and autonomy in assigned tasks.
- Decisive, sensitive, precise.
- Careful, thoughtful, gentle, dynamic.
_______________________________________________________________________________
- Đại học chuyên ngành Luật.
- Có chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.
- Có kiến thức về Luật Doanh nghiệp và Luật lao động.
- Có kinh nghiệm làm việc với Tòa án và tham gia tranh tụng.
- Khả năng đàm phán, hùng biện, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin.
- Kỹ năng lập luận.
- Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công.
- Quyết đoán, nhạy bén, chính xác.
- Cẩn thận, chu đáo, hoà nhã, năng động.
Quyền lợi
- Unlimited salary according to ability.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to the company's regulations.
- Enjoy full benefits according to the company's regulations
- Long-term stable and professional working environment according to Japanese culture, many opportunities for advancement.
______________________________________________________________________________________

- Mức lương không giới hạn theo năng lực.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp theo văn hóa Nhật Bản, nhiều cơ hội thăng tiến.
Thông tin liên hệ
  • Người liên hệ: Ms Hà
  • Địa chỉ liên hệ: 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hình thức nộp hồ sơ
Bấm vào nút  NỘP HỒ SƠ  để ứng tuyển
Chia sẻ
Tố cáo

Công Ty Cổ phần PGT Holdings

Trụ sở: Lầu 12, Tòa Nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tphcm
Quy mô nhân sự: 20 - 150 người