TFO Limited Japan

TFO Limited Japan

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Sài Gòn Center Tower, Quận 1, Tp.HCM
Quy mô công ty:  Trên 500 người
TFO Limited Japan kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, có nguồn đầu tư từ Nhật Bản.