I. Phạm vi Chương trình: Áp dụng trên toàn quốc.

II. Đối tượng

- Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng mua các gói dịch vụ đăng tin 02 tuần/tin trở lên với trang chủ hoặc 04 tuần/tin với trang ngành tại Viectotnhat.com.

- Áp dụng cho các tin tuyển dụng có thời điểm kết thúc dịch vụ thuộc giai đoạn từ 15/06/2019 đến 31/12/2019.

III. Nội dung Chương trình

Khách hàng đã kích hoạt sử dụng dịch vụ Đăng tuyển của Việc Tốt Nhất và sau khi hết thời gian đăng tuyển, nếu có bất cứ lý do nào khiến Khách hàng không hài lòng với dịch vụ hoặc hiệu quả tuyển dụng của Việc Tốt Nhất, thì Việc Tốt Nhất sẽ áp dụng chính sách bảo hành như sau:

- Hỗ trợ khách hàng 01 gói dịch vụ xác thực 4 tuần hoặc 01 gói lọc hồ sơ 500 điểm sử dụng trong 13 tuần.

Ví dụ: Khách hàng mua gói dịch vụ Tuyển gấp trang chủ 04 tuần => Khách hàng sẽ được lựa chọn gói bảo hành 1 gói dịch vụ đăng tin xác thực 4 tuần hoặc 1 gói lọc hồ sơ 500 điểm trong 13 tuần.

IV. Quy trình

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi tin tuyển dụng hết hạn, Khách hàng muốn được bảo hành phải liên lạc và gửi yêu cầu kích hoạt tới Việc Tốt Nhất để được hỗ trợ qua hình thức sau:

- Khách hàng gửi email có đính kèm phiếu "Đề nghị bảo hành" theo mẫu (tải tại đây) bằng địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản đến email baohanh@viectotnhat.com, cc nhân viên kinh doanh đang quản lý tài khoản.

- Nếu trong trường hợp Khách hàng không thể gửi trực tiếp bằng email đăng ký tài khoản thì phiếu "Đề nghị bảo hành" phải là bản scan có đóng dấu mộc của công ty để được chứng thực yêu cầu bảo hành.

Chúng tôi cam kết nhận thông tin và liên hệ hỗ trợ Khách hàng trong vòng 24h làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.

V. Điều khoản khác

1. Việc Tốt Nhất không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho Việc Tốt Nhất trong thời hạn và thông qua các hình thức nêu trên.

2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của Việc Tốt Nhất đối với các dịch vụ được hỗ trợ.

3. Việc Tốt Nhất chỉ hỗ trợ bảo hành duy nhất 01 lần cho 1 tin tuyển dụng đủ điều kiện bảo hành.

4. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.

5. Ưu đãi theo Chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng hoặc chuyển tài khoản cho bất kỳ cá nhân, đơn vị nào khác dùng.

Trong trường hợp NTD vi phạm điều khoản, sử dụng chính sách bảo hành không phục vụ cho việc tuyển dụng, phía Website có quyền từ chối và dừng chương trình bảo hành với NTD.

Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.

6. Bằng việc tiếp nhận Ưu đãi theo Chương trình này Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho Việc Tốt Nhất, các công ty liên kết của Việc Tốt Nhất, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Việc Tốt Nhất và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.