Nha Hang Katsu Viet Nam

Nhà Hàng Katsu Việt Nam

Chia sẻ
Trụ sở:  Phòng 1+3 tầng 1 số 23 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  20-50 người
Công ty Tnhh Nhà Hàng Katsu Việt Nam
Phòng 1+3 tầng 1 số 23 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh