Nhà Hàng Am Thuc Sinh Thai Cau Vua

Nhà Hàng Ẩm Thực Sinh Thái Cau Vua

Chia sẻ
Trụ sở:  Khu A, đường số 6, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Nhà Hàng Ẩm Thực Sinh Thái Cau Vua

Khu A, đường số 6, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè

Căn Tin Hiệp Phước

Khu B, đường số 10, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè