Danh sách đầu số điện thoại mới khi đổi 11 số thành 10 số.

Theo quyết định của Bộ Thông tin & Truyền thông, các thuê bao di động 11 số tại Việt Nam đã chuyển về 10 số bắt đầu từ 0h00 ngày 15/09/2018.

Dưới đây là danh sách 21 đầu số điện thoại di động đã được chuyển đổi của 5 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone, Vietnammobile và Gmobile:

Nhà mạng Đầu số cũ Đầu số mới
Viettel
0169 039
0168 038
0167 037
0166 036
0165 035
0164 034
0163 033
0162 032
Vinaphone 0124 084
0127 081
0129 082
0123 083
0125 085
Mobiphone 0120 070
0121 079
0122 077
0126 076
0128 078
Vietnammobile 0186 056
0188 058
Gmobile 0199 059