Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng để tiếp tục. Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

CV-1

Dùng mẫu này

Mẫu CV Hiện Đại  

CV-2

Dùng mẫu này

Mẫu CV Truyền Thống 

CV-3

Dùng mẫu này

Mẫu CV Phong Cách 

CV-4

Dùng mẫu này

Mẫu CV Cao Cấp  

CV-5

Dùng mẫu này

Mẫu CV Năng Động 

CV-6

Dùng mẫu này

Mẫu CV Nổi Bật 

CV-7

Dùng mẫu này

Mẫu CV Tinh Tế 

CV-8

Dùng mẫu này

Mẫu CV Sáng Tạo 

CV-9

Dùng mẫu này

Mẫu CV Cổ Điển 

Mẫu CV

Chọn màu: