Cong Ty Co Phan Bao hiem Nhan Tho Phu Hung (Phu Hung Life)

Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng (Phu Hung Life)

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Tại Phú Hưng Life, chúng tôi luôn cùng nhau làm việc và nỗ lực hết mình, vượt qua mọi rào cản để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Mỗi khách hàng luôn được tôn trọng và phục vụ trong thời gian ngắn nhất. Đây chính là cam kết lâu dài mà mỗi cá nhân của Phú Hưng Life sẽ không ngừng hoàn thiện để phục vụ khách hàng.