CONG TY TNHH WORLD CAPITAL TRADE

CÔNG TY TNHH WORLD CAPITAL TRADE

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 10 , Đường 20 Trần Não , Phường Bình An , Quận 2
Quy mô công ty:  Trên 500 người
nghiên cứu thị trường chứng khoán, cung cấp và hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch, công ty vốn 100% nước ngoài