Cong Ty TNHH Cong Nghe Hoa Nhua Bong Sen

Công Ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa Bông Sen

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  1074 / 3 Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân.
Quy mô công ty:  100-200 người
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÁ NHỰA BÔNG SEN
Địa điểm làm việc: 1074/3 Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân.
Mô tả công ty: Công ty sản xuất sản phẩm bao bì plastic.