VIỆC LÀM NGÀNH Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

Việc làm Ngành

12-15 triệu
Hồ Chí Minh
31/01/2020
25-30 triệu
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng
08/02/2020
10-12 triệu
Bình Dương
31/01/2020
7-10 triệu
Bình Dương
16/02/2020
25-30 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh
01/02/2020
30-40 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
29/02/2020
30-40 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
25/02/2020
7-10 triệu
Hồ Chí Minh
31/01/2020
  • Trang 1 / 2
Việc làm theo ngành nghề