VIỆC LÀM NGÀNH Khu chế xuất/Khu công nghiệp

Việc làm Ngành

20-25 triệu
Hồ Chí Minh
31/10/2020
5-7 triệu
Bình Dương
25/10/2020
10-12 triệu
Long An
26/10/2020
7-10 triệu
Bình Dương
30/10/2020
7-10 triệu
Long An
31/08/2020
12-15 triệu
Long An
31/07/2020
  • Trang 1 / 1
Việc làm theo ngành nghề