VIỆC LÀM NGÀNH Khu chế xuất/Khu công nghiệp

Việc làm Ngành

10-12 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương
31/05/2020
7-10 triệu
Bình Dương
30/04/2020
7-10 triệu
Hồ Chí Minh
30/04/2020
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
30/04/2020
  • Trang 1 / 1
Việc làm theo ngành nghề