Hộ Gia Đình Nguyễn Văn Thuyết

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Villa 21, Số 145 Nguyễn Văn Hưởng,  P.  Thảo Điền,  Quận 2, HCM
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Hoạt động cho Hộ gia đình - tuyển dụng cá nhân, làm việc tại Thảo Điền,  Quận 2, HCM