He Thong Big C Viet Nam ( Cong Ty TNHH Dich Vu EB)

Hệ Thống Big C Việt Nam ( Công Ty TNHH Dịch Vụ EB)

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  163 Phan Đăng Lưu, Phường 01, Tp Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  150 - 300 người
Hệ thống GO!/Big C Việt Nam
  • Trang 2 / 3