Hệ Thống Big C Việt Nam ( Công Ty TNHH Dịch Vụ EB)

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Big C Tân Hiệp, Kp2, Biên Hòa, Đồng Nai.
Quy mô nhân sự:  150 - 300 người
Hệ thống Big C Việt Nam
  • Trang 1 / 6