Gamuda Land HCMC

Gamuda Land HCMC

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  88 Đường N1 Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú
Quy mô công ty:  200-500 người
5 giá trị cốt lõi :
+ Làm chủ trong mọi tình huống. Chịu trách nhiệm trước mọi hành động, giữ gìn các giá trị của công ty
+ Nói đi đôi với làm. Thể hiện đúng giá trị để làm gương cho mọi người
+ Thân thiện và cởi mở với tất cả mọi người cùng nhau thảo luận, giải quyết vấn đề
+ Tinh thần làm việc tập thể, gạt bỏ những rào cản cá nhân trao đổi và làm việc với các phòng ban nhằm tăng tính tương tác
+ Phát triển con người. Khởi tạo đam mê trong công việc để giúp chúng ta phát triển năng lực bản thân