ĐÀO TẠO TIN HỌC KEY

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Tt Đào Tạo Tin Học Key 765 - 767A Nguyễn Anh Thủ Quận 12
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
TT ĐÀO TẠO TIN HỌC KEY là một công ty đã hoạt động trên 15 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: phần mềm, phần cứng, truyền hình kỹ thuật số và đào tạo tin học
ĐÀO TẠO TIN HỌC KEY đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách việc làm "Tuyển gấp" dưới đây.

Tuyển Gấp

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu