CONGTY TNHH CN DU PHONG

CÔNGTY TNHH CN DŨ PHONG

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  ĐƯỜNG SỐ 7 KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
CÔNG TY LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG