Công Ty TNHH Zeus Technology

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 510 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
1 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
2 Lắp đặt hệ thống điện
3 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
5 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
6 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
7 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
8 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
9 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
10 Lập trình máy vi tính
11 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
12 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
14 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi