Cong Ty TNHH Vietnam Business Solution

Công Ty TNHH Vietnam Business Solution

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 59 Đường Số 38 Phường Tân Phong, Quận 7 Tp.HCM
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Hoạt động trong lĩnh vực giải pháp doanh nghiệp, tư vấn pháp luật, cho thuê văn phòng