Cong ty TNHH TMDV   Nguyen Gia Sai Gon

Công ty TNHH TMDV Nguyễn Gia Sài Gòn

Chia sẻ
Trụ sở:  215 B4 Nguyễn Văn Hưởng , phường Thảo Điền , quận 2
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Thành Lập:  2000
Công ty TNHH TMDV Nguyễn Gia Sài Gòn
215 B4 Nguyễn Văn Hưởng , phường Thảo Điền , quận 2