Cong Ty TNHH TM DV Khai Thanh

Công Ty TNHH TM DV Khải Thành

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  23 Đường Cn 13 (Kcn Tân Bình) Phường Sơn Kỳ, Tân Phú
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Cung cấp suất ăn công nghiệp.
Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở)
Bán buôn thực phẩm.