Cong ty TNHH TM Dau Tu Dich Vu Bat San Gia Phat

Công ty TNHH TM Đầu Tư Dịch Vụ Bất Sản Gia Phát

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  168/75 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, tp HCM
Quy mô công ty:  100-200 người
Website:  giaphatinvestment.vn
- Xây dựng nhà các loại
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Ngành chính)
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Xem chi tiết.
Công ty TNHH TM Đầu Tư Dịch Vụ Bất Sản Gia Phát đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách việc làm "Tuyển gấp" dưới đây.

Tuyển Gấp

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu