Cong ty TNHH TM Dau Tu Dich Vu Bat San Gia Phat

Công ty TNHH TM Đầu Tư Dịch Vụ Bất Sản Gia Phát

Chia sẻ
Trụ sở:  168/75 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, tp HCM
Quy mô công ty:  100-200 người
Website:  giaphatinvestment.vn
- Xây dựng nhà các loại
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Ngành chính)
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan