CONG TY TNHH THUONG MAI GIAO NHAN VAN TAI LONG RICH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI LONG RICH

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI LONG RICH
Địa chỉ: 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác