Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Du Lich Le Cuong

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lê Cường

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  4.10 Lô 5,khu B,chung Cư Phú Thọ,nguyễn Thị Nhỏ,phường 15,quận 11,thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lê Cường 4.10 Lô 5, Khu B, Chung Cư Phú Thọ, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh MST 0313792579
Hoạt động về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ