CONG TY TNHH THAM MY NGUYEN KY

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGUYỄN KỲ

Chia sẻ
Trụ sở:  181J Bình Thới, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGUYỄN KỲ với lĩnh vực chuyên ngành thẫm mỹ đã được hoạt động trên 5 năm đạt uy tín cao trong ngành thẩm mỹ
Đại chỉ trụ sở chính ở 181J Bình Thới, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.