Cong Ty TNHH Tan Hung VN

Công Ty TNHH Tấn Hưng VN

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Khu Công Nghiệp Thái Hòa, Đức Hòa, Long An.
Quy mô công ty:  50-100 người
Gia công, sản xuất thuốc BVTV, phân bón. Xem chi tiết.