Cong Ty TNHH Stradex Viet Nam

Công Ty TNHH Stradex Việt Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Tầng 46, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Tầng 46, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam