CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ M&T

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  25 / 35A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Dịch vụ ăn uống khác.
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.