Cong Ty TNHH  Ngan Ngoc Nhi

Công Ty TNHH Ngân Ngọc Nhi

Chia sẻ
Trụ sở:  1105 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Chuyên bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan