Cong Ty TNHH MTV Thuong Mai Trung Nam

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Ấp Thuận Thành 2, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Quy mô công ty:  50-100 người
Website:  trungnamcashews.com
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Nam
Chuyên kinh doanh sản xuất hạt điều xuất khẩu