Cong Ty TNHH MTV Kieu Hoi Ngan Hang TMCP Ngoai Thuong VN

Công Ty TNHH MTV Kiều Hối Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương VN

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3,TPHCM
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
hoat động dịch vụ chi trả kiều hối tại VN