CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CN TP.HCM

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  130 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
130 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam