Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Xay Dung Thuan Du

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thuận Dư

Chia sẻ
Trụ sở:  135/1/68 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Công ty TNHH Mot Thanh Vien Xây Dựng Thuận Dư