Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tran Gia Hung Thinh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Gia Hưng Thịnh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  21-23 NGUYỄN BIỂU, PHƯỜNG 1, QUẬN 5
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Trực thuộc Dai-ichi Life Holdings Inc. và là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) được thành lập vào tháng 1/2007, và đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life có công ty BHNT sở hữu 100% vốn. Xem thêm