Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien San Xuat Thuong Mai Xuat Nhap Khau May Mac Phuong Anh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu May Mặc Phương Anh

Chia sẻ
Trụ sở:  29 Đường TA10, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  50-100 người
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)