CONG TY TNHH MOT THANH VIEN HANMED

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANMED

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  108 Bùi Thị Xuân – P.Bến Nghé – Q.1
Quy mô công ty:  Trên 500 người
công ty chuyên về linh vực xnk