Công Ty TNHH Moderno

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  20-50 người
Website:  http://www.moderno.com.vn/
Kinh doanh về lĩnh vực:
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Sửa chữa thiết bị điện
-Xây dựng nhà các loại
-...