CONG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA)

CÔNG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA)

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Tầng 14 Tòa Nhà Lottery Tower, 77 Trần Nhân Tôn P.9 Q.5
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Công ty chuyên cung cấp tư vấn hoặc trợ giúp cho nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như: lập kế hoạch và chiến lược; kế hoạch tài chính và ngân quỹ; mục tiêu và chính sách của thị trường; chính sách về nguồn nhân lực, thực thi kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Ngành này cũng gồm: Việc giám sát và quản lý các đơn vị khác của cùng công ty hay xí nghiệp, các hoạt động của trụ sở văn phòng.